Dobre wieści ze Wschodu


Ostatnie miesiące przyniosły wiele dobrych wiadomości.

W połowie sierpnia China Everbright International będąca akcjonariuszem większościowym spółki NOVAGO ogłosiła niezaudytowane wyniki śródroczne za pierwsze sześć miesięcy 2018 roku. Po raz kolejny firma osiągnęła ogromny sukces.

W pierwszym półroczu 2018 r. skonsolidowany przychód China Everbright International wraz ze spółkami zależnymi wyniósł 11.784.390.000 dolarów hongkońskich (ok. 5,67 mld zł), odnotowując wzrost o 29% w porównaniu z 9.142.144.000 dolarów hongkońskich (ok. 4,40 mld zł) z pierwszego półrocza 2017 r. EBITDA wyniosła 4.414.814.000 dolarów hongkońskich (ok. 2,12 mld zł) odnotowując wzrost o 35% w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. Zysk przypisany akcjonariuszom spółki w analizowanym okresie wyniósł 2.200.900.000 dolarów hongkońskich (ok. 1,05 mld zł), co stanowiło wynik o 23% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. firma China Everbright International zabezpieczyła 299 projektów środowiskowych o łącznej wartości inwestycji wynoszącej ok. 82,49 mld chińskich juanów (ok. 44,88 mld zł). W przypadku 184 projektów zakończono budowę, a łączna wartość związanych z nimi inwestycji wyniosła ok. 41,59 mld chińskich juanów (około 22,40 mld zł). 43 projekty były w trakcie realizacji, a związane z nimi inwestycje osiągnęły łączną wartość 18,6 mld chińskich juanów (ok. 10,11 mld zł). 72 projekty były na etapie przygotowawczym, a związane z nimi inwestycje osiągnęły łączną wartość 22,65 mld chińskich juanów (ok. 12,36 mld zł).

Ze względu na stabilne wyniki China Everbright International w zakresie zrównoważonego rozwoju firma trzeci rok z rzędu została włączona do Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones ("DJSI"). W tym roku była jedyną chińską firmą z rynków wschodzących (bez Tajwanu), która została włączona do tego indeksu.

Pan Wang Tianyi, Dyrektor Generalny (CEO) China Everbright International, powiedział: "Włączenie Grupy do DJSI w tym roku po raz kolejny odzwierciedla fakt, że nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały zauważone i pokazuje, że Grupa zajmuje na tym polu pozycję światowego lidera."

Ponadto we wrześniu 2018 r. spółka China Everbright International dokonała emisji praw do akcji o wartości 10 mld dolarów hongkońskich (ok, 4,82 mld zł). Emisja praw zakładająca 10 praw do akcji na każde 27 istniejących akcji po cenie subskrypcji wynoszącej 6,00  dolarów hongkońskich za pojedyncze prawo do akcji zakończyła się wielkim sukcesem. Odnotowano nadsubskrypcję  373.341.319 praw do akcji, co stanowiło 22,49% łącznej liczby 1.660.263.592 praw do akcji dostępnych w ramach organizowanej subskrypcji. Oznacza to ogromne zainteresowanie inwestorów, którzy chcieli objąć o wiele więcej akcji niż spółka China Everbright International planowała pierwotnie wyemitować w ramach tej operacji. China Everbright International odpowiedziała na optymistyczne sygnały z rynku kapitałowego decydując się na zwiększenie puli dostępnych akcji i większą ich emisję.

Pan Wang Tianyi powiedział: "Wyniki emisji praw do akcji są bardzo inspirujące. Dziękujemy naszym inwestorom i akcjonariuszom za mocne wsparcie.” Pan Wang skomentował dalej: "To odzwierciedla, że inwestorzy i akcjonariusze w pełni popierają naszą strategię rozwoju i sposób zarządzania China Everbright International".

Kolejnym ważnym wydarzeniem w drugiej połowie 2018 r. było zabezpieczenie przez China Everbright International Projektu Zintegrowanego Zakładu Przetwarzania Odpadów Tianjin Xiqing, który zostanie zrealizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z Miastem Tianjin. Projekt obejmuje instalację waste-to-energy (ze składowiskiem na popioły lotne i stacją oczyszczania odcieków), instalację przetwarzania odpadów kuchennych oraz instalację oczyszczania ścieków komunalnych o imponującej łącznej wartość inwestycji wynoszącej ok. 2,19 mld chińskich juanów (ok. 1,19 mld zł). Docelowo Zakład Xiqing będzie przetwarzał wszystkie odpady komunalne wytwarzane w kilku dzielnicach Tianjinu (miasta w pobliżu Pekinu z ok. 15 milionami mieszkańców). Planowane moce przerobowe instalacji waste-to-energy to 3 tys. ton odpadów z gospodarstw domowych dziennie. Instalacja przetwarzana odpadów kuchennych będzie przetwarzać 200 ton odpadów kuchennych dziennie, a oczyszczalnia ścieków – 300 ton ścieków komunalnych dziennie.

W ostatnich miesiącach spółka China Everbright International postawiła również pierwsze kroki w Afryce. Po udanym wejściu na rynki w Polsce, Niemczech i Wietnamie, firma Everbright International China zadebiutowała w Etiopii. Zakład waste-to-energy w stolicy Etiopii, Addis Abebie, który został wyposażony w system oczyszczania odcieków wyprodukowany przez Everbright China International Environmental Technology (spółkę zależną zajmującą się produkcją maszyn i urządzeń) został ostatnio oddany do użytku. Jest to pierwszy projekt tego typu w Afryce oraz pierwszy chińsko-etiopski wspólny projekt w sektorze ochrony środowiska.