W poniedziałek 21 września 2015 r. NOVAGO gościło przedstawicieli Związku Międzygminnego „BZURA”. Michał Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający NOVAGO Sp. z o.o. podczas studyjnej wizyty przedstawił prezentację na temat najnowszych osiągnieć technologicznych, które udało się zastosować w Spółce.
Następnie wspólnie z Wojciechem Piesikiem, Dyrektorem ds. Energetyki oprowadził wycieczkę po instalacji znajdującej się w Kosinach Bartosowych w powiecie mławskim. Zainteresowani goście zapoznali się instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) wraz z bioreaktorem, elektrociepłownią kogeneracyjną (CHP), składowiskiem oraz kompostownią odpadów zielonych.