Regulamin PSZOK


Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych NOVAGO w Uniszkach-Cegielni.