Regulamin PSZOK


Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych NOVAGO przy ul. Płockiej 102 w Mławie.