NOVAGO jest liderem przetwarzania odpadów komunalnych i największym producentem paliwa alternatywnego w Polsce.


NOVAGO od lat pozyskuje energię w wyniku przetwarzania odpadów. Produkowane paliwo alternatywne RDF (ang. Refuse-derived fuel) charakteryzuje się wysoką jakością i kalorycznością, co sprawia, że jest z powodzeniem wykorzystywane przez globalnych gigantów w produkcji cementu: Lafarge, Cemex, CRH. W krótkiej perspektywie może też okazać się idealnym paliwem dla dużych zakładów produkcyjnych bądź elektrociepłowni.


MIASTO MŁAWA


II półrocze 2023Odpady komunalne
Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne (Miasto Mława)  Nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe (Miasto Mława)Odpady wielkogabarytowe 

Budynki jednorodzinne (Miasto Mława)Budynki wielolokalowe (Miasto Mława)

I półrocze 2024Odpady komunalne
Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne (Miasto Mława) Rejony 1-3Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne (Miasto Mława) Rejony 4-6    Nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe (Miasto Mława)Odpady wielkogabarytowe 

Budynki jednorodzinne (Miasto Mława)Budynki wielolokalowe (Miasto Mława)

POWIAT MŁAWSKI


Wieczfnia KościelnaII półrocze 2023

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne (Wieczfnia Kościelna)Nieruchomości zamieszkałe - odpady wielkogabarytowe (Wieczfnia Kościelna)I półrocze 2024

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne (Wieczfnia Kościelna)Nieruchomości zamieszkałe - odpady wielkogabarytowe (Wieczfnia Kościelna)

SzydłowoII półrocze 2023

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne (Szydłowo)

 

I półrocze 2024

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Szydłowo)

Dzierzgowo
II półrocze 2023Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne (Dzierzgowo)I półrocze 2024Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne (Dzierzgowo)WiśniewoII półrocze 2023Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Wiśniewo)I półrocze 2024Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Wiśniewo)Gmina Lipowiec
II półrocze 2023

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Lipowiec)

I półrocze 2024

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Lipowiec)