NOVAGO od niemal 30 lat wspiera polskie gminy i przedsiębiorstwa w optymalnym zagospodarowaniu odpadów. Spółka jest największym w Polsce producentem wysokokalorycznego paliwa alternatywnego RDF (z ang. Refused Derived Fuel) wytworzonego z odpadów komunalnych. Paliwo RDF jest wykorzystywane m.in. przez polskie cementownie, w których zastępuje węgiel, co pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Filary NOVAGO

Odpady, które trafiają do zakładów NOVAGO, traktowane są jako wartościowe zasoby, które można i trzeba w pełni wykorzystać. Po wyodrębnieniu surowców wtórnych, czyli po etapie recyklingu, odpady rozdzielane są na dwie frakcje: frakcję palną i frakcję organiczną. Frakcja palna odpadów zawiera przede wszystkim plastik, folie, papier i drewno i służy do produkcji paliwa RDF. Frakcja organiczna odpadów wykorzystywana jest natomiast do produkcji biogazu, z którego w przyzakładowych instalacjach kogeneracyjnych produkowana jest energia elektryczna i cieplna.

W NOVAGO dbamy o to, aby nic, co trafi do kosza, nie zostało zmarnowane.

Spółka posiada 6 zaawansowanych technologicznie zakładów położonych w 4 województwach i zatrudnia ponad 450 pracowników.

Przyszłość jest jasna

NOVAGO będąc częścią Everbright Environment, jednego z głównych graczy w sektorze usług środowiskowych i największego na świecie operatora instalacji waste-to-energy z pewnością siebie patrzy w przyszłość.

 

 

Zarząd


 Li Yulin, Jack
Prezes Zarządu
Xu Chunliang, Tony
Członek Zarządu

Jiao Boyang, Beyond
Członek Zarządu, CFO

Bartosz Lewandowski
Członek Zarządu, COO

  

Kierownictwo


 Zbigniew Jaworski
Dyrektor Produkcji
Agata Pomorska
Dyrektor Finansowy
Alicja Szymanowska
Dyrektor ds. Prawnych


Zakłady


NOVAGO prowadzi działalność na terenie 4 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego, co sprawia, że ma znaczący zasięg geograficzny w Polsce.

Kosiny NOVAGO

Zakład działa od 2011 r. i obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) wraz z bioreaktorem, elektrociepłownią kogeneracyjną (CHP), składowiskiem oraz kompostownią odpadów zielonych.

Odzysk odpadów odbywa się poprzez produkcję paliwa alternatywnego oraz odzysk energetyczny
z powstającego biogazu, a także materiałowy w postaci metali żelaznych.

 Standardowy proces technologiczny


BiosuszenieSortowanieBioreaktor
Składowisko
Produkcja RDF
wspomagana energią
z instalacji CHP


LaboratoriumCHP


Uniszki NOVAGO

Otwarty w 2006 r. Zakład obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) i posiada składowisko odpadów komunalnych oraz składowisko do unieszkodliwiania odpadów po-procesowych.

 

Standardowy proces technologiczny

BiosuszenieSortowanieSkładowiskoInstalacja CHP jako źródło energii elektrycznej i cieplnejOdbiór odpadów

 

Różanki

POKAŻ MNIEJ

Różanki zakład przetwarzania odpadów

Zakład działa od 2012 r. i obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), bioreaktor oraz składowisko odpadów komunalnych. Zakład zajmuje się produkcją paliwa alternatywnego RDF najwyższej kaloryczności.

Standardowy proces technologiczny

SortowanieBiosuszenieSkładowiskoBioreaktorRDF


Instalacja CHP jako źródło
energii elektrycznej i cieplnej

Centrum R&D

Zakład Żnin produkcja RDF

Zakład I został uruchomiony w 2010 r. i obejmuje instalację do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Uzupełnieniem zakładu jest składowisko. Zakład II został uruchomiony w 2012 r. i obejmuje instalację mechniczno-biologicznego przetwarzania, a od kwietnia 2015 r, także bioreaktor.

Standardowy proces technologiczny

BiosuszenieSortowanieBioreaktorRDF
Składowisko

Instalacja CHP

Spółka nabyta przez NOVAGO w 2014 r. Posiada składowisko odpadów komunalnych.

Standardowe metody przetwarzania


SkładowiskoSortowanieZbiórka odpadów

 


Standardowe metody przetwarzania

Sortowanie
Składowanie
RDFBioreaktor


Historia


NOVAGO funkcjonuje w branży przetwarzania odpadów od 1992 r. Przez pierwsze 23 lata istnienia spółka znana była pod nazwą Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.

W 2003 r. jej większościowym udziałowcem został Pan Janusz Arent. Kolejnym przełomowym momentem był rok 2013, w którym pozyskany został partner strategiczny – Abris Capital Partners. W 2015 roku spółka zmieniła nazwę na NOVAGO i aktywnie inwestowała w dalszy rozwój technologii, tak by należące do niej zakłady spełniały surowe normy Unii Europejskiej.

W drugiej połowie 2016 roku spółka NOVAGO została przejęta przez China Everbright Environment (wcześniejsza nazwa: China Everbright International), jednego z największych światowych graczy w branży ochrony środowiska. Przejęcie NOVAGO było największą chińską inwestycją w Polsce i jednym z ważniejszych projektów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (inicjatywa „Jeden Pas, Jedna Droga”). Zakup udziałów w NOVAGO i wejście do europejskiej branży przetwarzania odpadów wyznaczyło również kolejny krok we wdrażaniu strategii China Everbright Environment polegającej na ekspansji na rynki zewnętrzne.

Po okresie intensywnej integracji NOVAGO osiągnęło liczne synergie z działalnością swojego głównego akcjonariusza, China Everbright Environment. W 2017 r. projekt przejęcia NOVAGO został wybrany przez Narodową Komisję Rozwoju i Reform Chińskiej Republiki Ludowej jako jeden z dziesięciu najbardziej udanych projektów demonstracyjnych PPP w ramach „Jednego Pasa, Jednej Drogi”.

W przyszłości NOVAGO będzie nadal wykorzystywać swój potencjał w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz umiejętności rozwijania rynku w celu rozszerzenia łańcucha wartości i wykorzystania bogatego doświadczenia technicznego China Everbright Environment w zakresie ochrony środowiska, energii odnawialnej oraz produkcji urządzeń.

Schemat powstania Schemat powstania Schemat powstania