NOVAGO od niemal 30 lat wspiera polskie gminy i przedsiębiorstwa w optymalnym zagospodarowaniu odpadów. Spółka jest największym w Polsce producentem wysokokalorycznego paliwa alternatywnego RDF (z ang. Refused Derived Fuel) wytworzonego z odpadów komunalnych. Paliwo RDF jest wykorzystywane m.in. przez polskie cementownie, w których zastępuje węgiel, co pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Filary NOVAGO

Odpady, które trafiają do zakładów NOVAGO, traktowane są jako wartościowe zasoby, które można i trzeba w pełni wykorzystać. Po wyodrębnieniu surowców wtórnych, czyli po etapie recyklingu, odpady rozdzielane są na dwie frakcje: frakcję palną i frakcję organiczną. Frakcja palna odpadów zawiera przede wszystkim plastik, folie, papier i drewno i służy do produkcji paliwa RDF. Frakcja organiczna odpadów wykorzystywana jest natomiast do produkcji biogazu, z którego w przyzakładowych instalacjach kogeneracyjnych produkowana jest energia elektryczna i cieplna.

W NOVAGO dbamy o to, aby nic, co trafi do kosza, nie zostało zmarnowane.

Spółka posiada 6 zaawansowanych technologicznie zakładów położonych w 4 województwach i zatrudnia ponad 450 pracowników.

Przyszłość jest jasna

NOVAGO będąc częścią Everbright Environment, jednego z głównych graczy w sektorze usług środowiskowych i największego na świecie operatora instalacji waste-to-energy z pewnością siebie patrzy w przyszłość.

 

 

Zarząd


 Li Yulin, Jack
Prezes Zarządu
Bartosz Lewandowski
Członek Zarządu, CEO / Dyrektor Generalny
Jiao Boyang, Beyond
Członek Zarządu, CFO
  

Kierownictwo


 Agata Pomorska
Dyrektor Finansowy
Alicja Szymanowska
Dyrektor ds. Prawnych
Magdalena Młynarczyk
Dyrektorka ds. Handlowych


Zakłady


NOVAGO prowadzi działalność na terenie 4 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego, co sprawia, że ma znaczący zasięg geograficzny w Polsce.

Kosiny NOVAGO

Zakład działa od 2011 r. i obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) wraz z bioreaktorem, elektrociepłownią kogeneracyjną (CHP), składowiskiem oraz kompostownią odpadów zielonych.

Odzysk odpadów odbywa się poprzez produkcję paliwa alternatywnego oraz odzysk energetyczny
z powstającego biogazu, a także materiałowy w postaci metali żelaznych.

 Standardowy proces technologiczny


BiosuszenieSortowanieBioreaktor
Składowisko
Produkcja RDF
wspomagana energią
z instalacji CHP


LaboratoriumCHP


Uniszki NOVAGO

Otwarty w 2006 r. Zakład obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) i posiada składowisko odpadów komunalnych oraz składowisko do unieszkodliwiania odpadów po-procesowych.

 

Standardowy proces technologiczny

BiosuszenieSortowanieSkładowiskoInstalacja CHP jako źródło energii elektrycznej i cieplnejOdbiór odpadów

 

Różanki

POKAŻ MNIEJ

Różanki zakład przetwarzania odpadów

Zakład działa od 2012 r. i obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), bioreaktor oraz składowisko odpadów komunalnych. Zakład zajmuje się produkcją paliwa alternatywnego RDF najwyższej kaloryczności.

Standardowy proces technologiczny

SortowanieBiosuszenieSkładowiskoBioreaktorRDF


Instalacja CHP jako źródło
energii elektrycznej i cieplnej

Centrum R&D

Zakład Żnin produkcja RDF

Zakład I został uruchomiony w 2010 r. i obejmuje instalację do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Uzupełnieniem zakładu jest składowisko. Zakład II został uruchomiony w 2012 r. i obejmuje instalację mechniczno-biologicznego przetwarzania, a od kwietnia 2015 r, także bioreaktor.

Standardowy proces technologiczny

BiosuszenieSortowanieBioreaktorRDF
Składowisko

Instalacja CHP

Spółka nabyta przez NOVAGO w 2014 r. Posiada składowisko odpadów komunalnych.

Standardowe metody przetwarzania


SkładowiskoSortowanieZbiórka odpadów

 


Standardowe metody przetwarzania

Sortowanie
Składowanie
RDFBioreaktor


Historia


NOVAGO funkcjonuje w branży przetwarzania odpadów od 1992 r. Przez pierwsze 23 lata istnienia spółka znana była pod nazwą Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.

W 2003 r. jej większościowym udziałowcem został Pan Janusz Arent. Kolejnym przełomowym momentem był rok 2013, w którym pozyskany został partner strategiczny – Abris Capital Partners. W 2015 roku spółka zmieniła nazwę na NOVAGO i aktywnie inwestowała w dalszy rozwój technologii, tak by należące do niej zakłady spełniały surowe normy Unii Europejskiej.

W drugiej połowie 2016 roku spółka NOVAGO została przejęta przez China Everbright Environment (wcześniejsza nazwa: China Everbright International), jednego z największych światowych graczy w branży ochrony środowiska. Przejęcie NOVAGO było największą chińską inwestycją w Polsce i jednym z ważniejszych projektów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (inicjatywa „Jeden Pas, Jedna Droga”). Zakup udziałów w NOVAGO i wejście do europejskiej branży przetwarzania odpadów wyznaczyło również kolejny krok we wdrażaniu strategii China Everbright Environment polegającej na ekspansji na rynki zewnętrzne.

Po okresie intensywnej integracji NOVAGO osiągnęło liczne synergie z działalnością swojego głównego akcjonariusza, China Everbright Environment. W 2017 r. projekt przejęcia NOVAGO został wybrany przez Narodową Komisję Rozwoju i Reform Chińskiej Republiki Ludowej jako jeden z dziesięciu najbardziej udanych projektów demonstracyjnych PPP w ramach „Jednego Pasa, Jednej Drogi”.

W przyszłości NOVAGO będzie nadal wykorzystywać swój potencjał w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz umiejętności rozwijania rynku w celu rozszerzenia łańcucha wartości i wykorzystania bogatego doświadczenia technicznego China Everbright Environment w zakresie ochrony środowiska, energii odnawialnej oraz produkcji urządzeń.

Schemat powstania Schemat powstania Schemat powstania