Nr 1

w produkcji paliwa alternatywnego RDF o najwyższych parametrach energetycznych

27 lat

doświadczenia w gospodarowaniu
odpadami

14

instalacji przetwarzających odpady z 6 województw

562 Titaniki

odpadów powstają w Polsce
każdego roku

Innowacyjna technologia

NOVAGO wraz z wiodącymi ośrodkami akademickimi stworzyło innowacyjną technologię biosuszenia odpadów. W wyniku tego procesu o 30% zmniejsza się masa odpadów, a jednocześnie wzrasta jakość produkowanych paliw.

Pozwala to na spełnienie wysokich wymagań stawianych przez odbiorców – wiodące cementownie w Polsce.

Więcej o technologii produkcji paliwa RDF