Nr 1

w produkcji paliwa alternatywnego RDF o najwyższych parametrach energetycznych

26 lat

doświadczenia w gospodarowaniu
odpadami

17

instalacji przetwarza odpady z 6 województw

562 Titaniki

odpadów powstają w Polsce
każdego roku

Innowacyjna technologia

NOVAGO wraz z wiodącymi ośrodkami akademickimi stworzyło innowacyjną technologię biosuszenia odpadów. W wyniku tego procesu o 30% zmniejsza się ich masa oraz podwyższa się jakość produkowanych paliw.

Pozwala to na spełnienie wysokich wymagań stawianych przez odbiorców – wiodące cementownie w Polsce.

Więcej o technologii produkcji paliwa RDF