Nr 1

w produkcji paliwa alternatywnego RDF o najwyższych parametrach energetycznych

30 lat

doświadczenia w gospodarowaniu
odpadami

14

instalacji przetwarzających odpady z 6 województw

562 Titaniki

odpadów powstają w Polsce
każdego roku - w NOVAGO mamy na nie sposób

W trosce o środowisko, z myślą o jutrze

Nadrzędnym celem działalności firmy jest efektywne i ekologiczne rozwiązanie problemu stale rosnącej ilości odpadów oraz zapewnienie alternatywnych źródeł energii pochodzących z zasobów odnawialnych. Odpady, które trafiają do zakładów NOVAGO, traktowane są jako wartościowe zasoby, które można i trzeba w pełni wykorzystać.