Oferta dla gmin


Gminy z 6 województw korzystają z infrastruktury NOVAGO.Kluczowym obszarem działalności NOVAGO jest pomoc gminom przy:

właściwej segregacji odpadów

unieszkodliwianiu odpadów podlegających biodegradacji

składowaniu odpadów

 

Gminy współpracujące z NOVAGO redukują ilość odpadów składowanych na rzecz tych, które są przetwarzane w paliwo alternatywne.


NOVAGO może zapewnić gminom:

Punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
Transport odpadów
komunalnych
System pojemników na odpady komunalneZbiórkę odpadów komunalnych
i wielkogabarytowych

 

Za dużo odpadów w Twojej gminie? Pomożemy.

(23) 655 22 44


Nasi kontrahenci


NOVAGO dysponuje technologią, która pozwala uzyskać alternatywne paliwo bardzo wysokiej kaloryczności. RDF, którego kaloryczność jest zbliżona do węgla kamiennego i wynosi powyżej 20 MJ/kg, stanowi idealne paliwo dla cementowni, elektrociepłowni lub zakładów przemysłowych.

  Cementownie

Od lat współpracujemy z tym sektorem przemysłu. W tej chwili jesteśmy związani 10-letnim kontraktem z jedną z największych cementowni na świecie - Grupą Lafarge.

  Elektrociepłownie

W ciągu kilku następnych lat zbyt na paliwa alternatywne będzie coraz większy. Jednym z sektorów, który będzie z tym paliwem nieodzownie związany, będzie sektor mniejszych elektrociepłowni.

  Zakłady przemysłowe

Jesteś przedstawicielem zakładu produkcyjnego i potrzebujesz pomocy w decyzji dotyczącej tanich alternatywnych źródeł energii?

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA