Własna technologia


NOVAGO opracowało i wdrożyło innowacyjną metodę przetwarzania odpadów w cyklu zamkniętym, w którym wyprodukowana energia wykorzystywana jest do produkcji paliwa RDF.

NOVAGO wykorzystuje 2 frakcje odpadów o wysokim potencjale energetycznym:

> Frakcja odpadów organicznych - zachodzące procesy biologiczno-mechaniczne w złożach odpadów organicznych umożliwiają uwalnianie wysokokalorycznego metanu, który jest następnie spalany w biogazowej elektrociepłowni kogeneracyjnej. W wyniku procesu powstaje energia elektryczna i cieplna.

> Frakcja odpadów palnych (m.in. tworzywa sztuczne, folie, papier, drewno) jest wykorzystywana do produkcji wysokokalorycznego paliwa alternatywnego RDF, które zastępuje paliwa kopalne (takie jak węgiel) w piecach cementowych.

W pełni sprawdzone w wieloletnim działaniu instalacje zaprojektowane i wykorzystane przez NOVAGO umożliwiają wykorzystanie paliwa alternatywnego, a także jednoczesne pozyskanie energii cieplnej oraz elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii.

Poniżej schemat zakładu NOVAGO.


Energia z odpadów


W Polsce produkuje się każdego roku ponad 12 285 000 ton odpadów, można by nimi wypełnić 562 Titaniki. W NOVAGO robimy wszystko, by odzyskać z tych odpadów jak najwęcej.

W zakładach NOVAGO wykorzystywana jest unikatowa w skali Polski technologia produkcji energii z odpadów komunalnych. NOVAGO wykorzystuje 2 frakcje odpadów o wysokim potencjale energetycznym, dzięki temu RDF produkowany w NOVAGO charakteryzuje się najwyższą jakością i kalorycznością. 

NOVAGO przetwarza odpady w wysokokaloryczne paliwo alternatywne. Wysoka zawartość energetyczna powstałego surowca z powodzeniem zastępuje tradycyjne surowce kopalne takie jak węgiel.

 

RDF produkowany przez NOVAGO ma wartość kaloryczną porównywaną z węglem - 20 MJ/kg. Dodatkowym atutem RDF jest fakt, że powstał z odpadów, które jeszcze kilka lat temu trafiłyby na składowisko.


Odbiorcy paliwa alternatywnego


Paliwo RDF jest wykorzystywane w przemyśle cementowym, w którym zastępuje część paliwa podstawowego oraz w specjalnych obiektach energetycznych przystosowanych do spalania paliwa alternatywnego.

 

RDF to czysta i tania energia z odpadów. Produkcja RDF redukuje znacząco ilość składowanych odpadów, tym samym zmniejsza zanieczyszczenia środowiska i emisję CO2.


Ekologia


Ekologiczne aspekty związane z innowacyjnymi metodami przetwarzania odpadów.

W Polsce każdego roku produkuje się ponad 12 285 000 ton odpadów, którymi można by wypełnić 562 Titaniki. W NOVAGO robimy wszystko, by odzyskać z tych odpadów jak najwięcej.

NOVAGO dzięki wykorzystaniu frakcji biodegradowalnej do produkcji biogazu znacząco redukuje  ilości odpadów trafiających na składowiska, tym samym już teraz spełnia surowe normy Unijne wyznaczone na 2020 rok.

Wykorzystanie energetyczne frakcji biodegradowalnej eliminuje emisję metanu, która miałaby miejsce w przypadku standardowego składowania.

Wykorzystanie paliwa alternatywnego RDF przyczynia się do oszczędności zużycia tradycyjnych paliw kopalnych. Zmniejsza też emisję składników najbardziej obciążających środowisko (pył, siarka, popiół).

Paliwa alternatywne są po prostu lepsze dla świata


Potencjał rynku


Głównym odbiorcą paliwa alternatywnego są cementownie. Ich zapotrzebowanie na paliwo RDF to nawet 1 600 000 ton rocznie. W najbliższych latach spodziewany jest dalszy dynamiczny wzrost produkcji cementu, a tym samym zapotrzebowania na paliwo alternatywne.

Z roku na rok, na korzyść RDF, zmienia się struktura paliw używanych w cementowniach. W tej chwili niektóre cementownie nawet w 90% zasilane są paliwem alternatywnym.