NOVAGO jest liderem przetwarzania odpadów komunalnych i największym producentem paliwa alternatywnego w Polsce.


NOVAGO od lat pozyskuje energię w wyniku przetwarzania odpadów. Produkowane paliwo alternatywne RDF (ang. Refuse-derived fuel) charakteryzuje się wysoką jakością i kalorycznością, co sprawia, że jest z powodzeniem wykorzystywane przez globalnych gigantów w produkcji cementu: Lafarge, Cemex, CRH. W krótkiej perspektywie może też okazać się idealnym paliwem dla dużych zakładów produkcyjnych bądź elektrociepłowni.


MIASTO MŁAWA


I półrocze 2024
Odpady komunalne
Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne (Miasto Mława) Rejony 1-3Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne (Miasto Mława) Rejony 4-6    Nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe (Miasto Mława)Odpady wielkogabarytowe 

Budynki jednorodzinne (Miasto Mława)Budynki wielolokalowe (Miasto Mława)

II półrocze 2024

Miasto Mława - nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne

Odpady komunalne i wielkogabarytoweMiasto Mława - budynki wielolokalowe

Odpady komunalneOdpady wielkogabarytowe

POWIAT MŁAWSKI


Wieczfnia KościelnaI półrocze 2024

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne (Wieczfnia Kościelna)Nieruchomości zamieszkałe - odpady wielkogabarytowe (Wieczfnia Kościelna)

II półrocze 2024

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Wieczfnia Kościelna)Szydłowo 

I półrocze 2024

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Szydłowo)

II półrocze 2024

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Szydłowo)

Dzierzgowo
I półrocze 2024
Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne (Dzierzgowo)II półrocze 2024
Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Dzierzgowo)WiśniewoI półrocze 2024
Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Wiśniewo)I półrocze 2024

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Wiśniewo)Gmina Lipowiec

I półrocze 2024

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Lipowiec)

II półrocze 2024

Nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne i wielkogabarytowe (Lipowiec)