ETV & NFOŚiG

Świadectwo Weryfikacji ETV dla Okresowego Bioreaktora Beztlenowego [OBB]


W dniu 24.07.2019 NOVAGO Sp. z o.o. otrzymała Świadectwo Weryfikacji Nr VN20190037 dla Okresowego Bioreaktora Beztlenowego [OBB] w technologii ANABIORECTM z systemem energetycznym wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu w ramach programu pilotażowego ETV UE.

OBB jest pierwszą polską technologią z obszaru Technologie Energetyczne posiadającą Świadectwo Weryfikacji. Świadectwo potwierdza następujące efekty działania: zawartość metanu w biogazie na poziomie 55,29% oraz jednostkową szybkość produkcji energii na poziomie 17,97 MJ/(Mg odpadów * miesiąc). Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Świadectwa Weryfikacji.

Jesteśmy dumni, że sukces ten umacnia pozycję NOVAGO jako lidera innowacyjnej gospodarki odpadami nie tylko w Polsce, lecz również w Unii Europejskiej.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu: Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Dzięki dofinansowaniu NOVAGO Sp. z o.o. otrzymała zwrot w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.