NOVAGO jest liderem przetwarzania odpadów komunalnych i największym producentem paliwa alternatywnego w Polsce.


NOVAGO specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki pozwoliły na przetworzenie 1 000 000 ton odpadow w 2016 r. Spółka jest również największym producentem wysokokalorycznego paliwa alternatywnego (z ang. Refused Derived Fuel - RDF) wytworzonego z odpadów komunalnych. Zdolność produkcyjna zakładów NOVAGO wynosi 300 tyś ton RDF rocznie,
a odbiorcą paliwa są cementownie.

NOVAGO zatrudnia 400 osób.

 

Zarząd 


NOVAGO jest zarządzane przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem
i znajomością branży.

Janusz Arent prezes NOVAGO

Janusz Arent
Prezes Zarządu
Doświadczony przedsiębiorca posiadający na swoim koncie wiele sukcesów zawodowych. Zbudował największą w Polsce firmę paliwową, która w 2003 roku została kupiona przez Grupę Lotos. Od 14 lat związany z branżą odpadów komunalnych i zaangażowany w budowę NOVAGO. Odpowiedzialny za zarządzanie, rozwój biznesu oraz wdrażanie strategicznych zmian.

Michał Dąbrowski wiceprezes NOVAGO

Michał Dąbrowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Charyzmatyczny i doświadczony menedżer. O gospodarce odpadami wie wszystko, pracuje w branży od ponad 35 lat. Zajmował kluczowe stanowiska w firmach z sektora publicznego (dyrektor MPO Warszawa) i prywatnych (zasiadał w zarządach spółek grupy Lobbe, Rethmann, Remondis). Działacz gospodarczy i współzałożyciel Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO).

Bartosz Szałek

Bartosz Szałek
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Doświadczony w budowaniu wartości firm prywatnych oraz spółkek giełdowych. Dołączył do NOVAGO w 2013 r. Jest odpowiedzialny za obszar finansów i administracji. Poprzednio pracował
w ThyssenKrupp, Danone i SAP.


Kierownictwo


Piotr Jeromin
Dyrektor operacyjny
Cezary Koziorowski
Z-ca dyrektora operacyjnego 
Wojciech Piesik
Dyrektor ds. energetyki

Sławomir Szumkowski
Dyrektor handlowy

Grzegorz Czechoński
Dyrektor handlowy

Monika Krzeszewska                                                                                   Dyrektor ds. ochrony środowiska                                                                       


 


Zakłady


NOVAGO prowadzi działalność na terenie 4 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego, co sprawia, że ma znaczący zasięg geograficzny
w Polsce.

Kosiny NOVAGO

Zakład działa od 2011 r. i obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) wraz z bioreaktorem, elektrociepłownią kogeneracyjną (CHP), składowiskiem oraz kompostownią odpadów zielonych.

Odzysk odpadów odbywa się poprzez produkcję paliwa alternatywnego oraz odzysk energetyczny
z powstającego biogazu, a także materiałowy w postaci metali żelaznych.

 Standardowy proces technologiczny

 


BiosuszenieSortowanieBioreaktor
Składowisko
Produkcja RDF
wspomagana energią
z instalacji CHP

Innowacyjne metody przetwarzania

LabolatoriumCHP


Uniszki NOVAGO

Otwarty w 2006 r. Zakład obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) i posiada składowisko odpadów komunalnych oraz składowisko do unieszkodliwiania odpadów po-procesowych.

 

Standardowy proces technologiczny

BiosuszenieSortowanieSkładowisko

Innowacyjne metody przetwarzania


Instalacja CHP jako źródło energii elektrycznej i cieplnejCollection

Różanki

POKAŻ MNIEJ

Różanki zakład przetwarzania odpadów

Zakład działa od 2012 r. i obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), bioreaktor oraz składowisko odpadów komunalnych.
Zakład zajmuje się produkcją paliwa alternatywnego RDF najwyższej kaloryczności.

Standardowy proces technologiczny

SortowanieBiosuszenieSkładowiskoBioreaktorRDF

Innowacyjne metody przetwarzania


Instalacja CHP jako źródło
energii elektrycznej i cieplnej

Centrum R&DZakład Żnin produkcja RDF

Zakład I został uruchomiony w 2010 r. i obejmuje instalację do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Uzupełnieniem zakładu jest składowisko.
Zakład II został uruchomiony w 2012 r. i obejmuje instalację mechniczno-biologicznego przetwarzania, a od kwietnia 2015 r, także bioreaktor.

Standardowy proces technologiczny

BiosuszenieSortowanieBioreaktorRDF
Składowisko

Instalacja CHP

Spółka nabyta przez NOVAGO w 2014 r.
Posiada składowisko odpadów komunalnych. Nowy zakład z instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) będzie uruchomiony w 2015 r. Planowana jest dalsza rozbudowa zakładu o sortownię i kompostownię.

Standardowe metody przetwarzania


SkładowiskoSortowanieZbiórka odpadów 

 

 

26 listopada 2015r. została uruchomiona nowa instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych.

Standardowe metody przetwarzania

Sortowanie
Składowanie
RDFBioreaktorHistoria


NOVAGO funkcjonuje w branży przetwarzania odpadów od 1992 r. i od tego roku przez 23 lata było znane jako Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.
W 2003 r. większościowym udziałowcem został Pan Janusz Arent, kolejnym przełomowym momentem był rok 2012, w którym NOVAGO pozyskało inwestora strategicznego – Abris Capital Partners. Od tego momentu Spółka inwestuje w dalszy rozwój technologii, a jej zakłady spełniają surowe normy Unii Europejskiej.

Od 2016 roku większościowym udziałowcem NOVAGO jest China Everbright International Limited. Jest to wiodąca i jedna z największych firm ochrony środowiska w Chinach, działająca w czterech głównych segmentach: ekologicznej energii, ekologicznej wody, greentech oraz ekologicznej technologii. Dzięki temu działalność NOVAGO może być dalej rozszerzana poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii waste-to-energy CEI i bogate doświadczenie NOVAGO. Ta sama filozofia zarządzania
i strategia rozwoju ułatwia wzajemną współpracę i tworzy znaczące synergie w rozwoju.

Schemat powstania Schemat powstania Schemat powstania

NOVAGO jest liderem przetwarzania odpadów komunalnych i największym producentem paliwa alternatywnego w Polsce.


NOVAGO od lat pozyskuje energię w wyniku przetwarzania odpadów. Produkowane paliwo alternatywne RDF (ang. Refuse-derived fuel) charakteryzuje się wysoką jakością i kalorycznością, co sprawia, że jest z powodzeniem wykorzystywane przez globalnych gigantów w produkcji cementu: Lafarge, Cemex, CRH. W krótkiej perspektywie może też okazać się idealnym paliwem dla dużych zakładów produkcyjnych bądź elektrociepłowni.