NOVAGO jest liderem przetwarzania odpadów komunalnych i największym producentem paliwa alternatywnego w Polsce


NOVAGO specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach należących do NOVAGO pozwoliły na przetworzenie ponad miliona ton odpadów w 2017 r. NOVAGO jest również największym producentem wysokokalorycznego paliwa alternatywnego RDF (z ang. Refused Derived Fuel) wytworzonego z odpadów komunalnych. Zdolność produkcyjna zakładów NOVAGO wynosi ok. 400 tys. ton RDF rocznie. RDF jest wykorzystywany przez polskie cementowanie, w których zastępuje węgiel.

Do NOVAGO należy 6 zakładów leżących w czterech województwach. NOVAGO zatrudnia ponad 400 osób.

Przyszłość jest jasnaBędąc częścią China Everbright International, jednego z największych światowych graczy w branży ochrony środowiska, NOVAGO z pewnością siebie patrzy w przyszłość.


Zarząd


 

Li Yulin, Jack
Prezes Zarządu

Kenneth Gang Huang
Członek Zarządu

Zhong Lap Bun, Adrian
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Jacek Fertikowski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

 

 

Kierownictwo


 Jarek Król
Dyrektor Generalny (CEO)

Sławomir Baran
Dyrektor ds. Rachunkowości i Kontrolingu

Alicja Szymanowska
Dyrektor ds. Prawnych

Rafał Zdanowski
Dyrektor ds. Produkcji


Zakłady


NOVAGO prowadzi działalność na terenie 4 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego, co sprawia, że ma znaczący zasięg geograficzny w Polsce.

Kosiny NOVAGO

Zakład działa od 2011 r. i obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) wraz z bioreaktorem, elektrociepłownią kogeneracyjną (CHP), składowiskiem oraz kompostownią odpadów zielonych.

Odzysk odpadów odbywa się poprzez produkcję paliwa alternatywnego oraz odzysk energetyczny
z powstającego biogazu, a także materiałowy w postaci metali żelaznych.

 Standardowy proces technologiczny


BiosuszenieSortowanieBioreaktor
Składowisko
Produkcja RDF
wspomagana energią
z instalacji CHP


LaboratoriumCHP


Uniszki NOVAGO

Otwarty w 2006 r. Zakład obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) i posiada składowisko odpadów komunalnych oraz składowisko do unieszkodliwiania odpadów po-procesowych.

 

Standardowy proces technologiczny

BiosuszenieSortowanieSkładowiskoInstalacja CHP jako źródło energii elektrycznej i cieplnejOdbiór odpadów

 

Różanki

POKAŻ MNIEJ

Różanki zakład przetwarzania odpadów

Zakład działa od 2012 r. i obejmuje instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), bioreaktor oraz składowisko odpadów komunalnych. Zakład zajmuje się produkcją paliwa alternatywnego RDF najwyższej kaloryczności.

Standardowy proces technologiczny

SortowanieBiosuszenieSkładowiskoBioreaktorRDF


Instalacja CHP jako źródło
energii elektrycznej i cieplnej

Centrum R&D

Zakład Żnin produkcja RDF

Zakład I został uruchomiony w 2010 r. i obejmuje instalację do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Uzupełnieniem zakładu jest składowisko. Zakład II został uruchomiony w 2012 r. i obejmuje instalację mechniczno-biologicznego przetwarzania, a od kwietnia 2015 r, także bioreaktor.

Standardowy proces technologiczny

BiosuszenieSortowanieBioreaktorRDF
Składowisko

Instalacja CHP

Spółka nabyta przez NOVAGO w 2014 r. Posiada składowisko odpadów komunalnych.

Standardowe metody przetwarzania


SkładowiskoSortowanieZbiórka odpadów

 


Standardowe metody przetwarzania

Sortowanie
Składowanie
RDFBioreaktor


Historia


NOVAGO funkcjonuje w branży przetwarzania odpadów od 1992 r. Przez pierwsze 23 lata istnienia spółka znana była pod nazwą Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.

W 2003 r. jej większościowym udziałowcem został Pan Janusz Arent. Kolejnym przełomowym momentem był rok 2012, w którym pozyskany został partner strategiczny – Abris Capital Partners. Spółka zmieniła wówczas nazwę na NOVAGO i aktywnie inwestowała w dalszy rozwój technologii, tak by należące do niej zakłady spełniały surowe normy Unii Europejskiej.

W drugiej połowie 2016 roku spółka NOVAGO została przejęta przez China Everbright International, jednego z największych światowych graczy w branży ochrony środowiska. Przejęcie NOVAGO było największą chińską inwestycją w Polsce i jednym z ważniejszych projektów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (inicjatywa „Jeden Pas, Jedna Droga”). Zakup udziałów w NOVAGO i wejście do europejskiej branży przetwarzania odpadów wyznaczyło również kolejny krok we wdrażaniu strategii China Everbright International polegającej na ekspansji na rynki zewnętrzne.

Z końcem 2017 r. minął pierwszy pełen rok obrotowy od przejęcia NOVAGO. Po okresie intensywnej integracji NOVAGO osiągnęło liczne synergie z działalnością swojego głównego akcjonariusza, China Everbright International, a cały projekt został wybrany przez Narodową Komisję Rozwoju i Reform Chińskiej Republiki Ludowej jako jeden z dziesięciu najbardziej udanych projektów demonstracyjnych PPP w ramach „Jednego Pasa, Jednej Drogi”.

W przyszłości NOVAGO będzie nadal wykorzystywać swój potencjał w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz umiejętności rozwijania rynku w celu rozszerzenia łańcucha wartości i wykorzystania bogatego doświadczenia technicznego China Everbright International w zakresie ochrony środowiska, energii odnawialnej oraz produkcji urządzeń.

Schemat powstania Schemat powstania Schemat powstania