W dniach 9 - 10 marca 2017 r. odbyła się IV Konferencja NOVAGO skierowana do współpracowników i partnerów pt. „ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE ODPADÓW A GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM”. Dzięki współpracy z naukowcami z wiodących ośrodków naukowych takimi jak: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski głos zabrało wielu uznanych gości ze środowiska naukowego.

Spotkanie było podzielone na cztery sesje :

Pierwsza dotyczyła prawnych aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym, w której głos zabrał dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej, który omówił plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym - technologię dla odpadów komunalnych.

Druga sesja poświęcona była wykorzystaniu potencjału zawartego w odpadach. Głos zabrał prof. dr hab. Inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie omawiając potencjał energetyczny odpadów. Następnie rolę przemysłu cementowego w gospodarce o obiegu zamkniętym zreferowała dr inż. Bożena Środa ze Stowarzyszenia Producentów Cementu. Dr. inż. Katarzyna Godlewska ze Stowarzyszenia Papierników Polskich przedstawiała miejsce przemysłu papierniczego w gospodarce o obiegu zamkniętym. Na koniec drugiej sesji wystąpił dr inż. Kazimierz Borkowski, Dyrektor Zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska omawiając rolę tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

W sesji trzeciej omówiono efektywność selektywnej zbiórki na rynku krajowym. Przedstawione zostały wyzwania i bariery gospodarki o obiegu zamkniętym przez Dyrektora Krzysztofa Kawczyńskiego z Krajowej Izby Gospodarczej oraz omówiona została przez Prezesa  Jakuba Tyczkowskiego z Rekopol O.O.O. S.A. rola organizacji odzysku opakowań w domykaniu pętli łańcucha dostaw.

W ostatniej sesji swoje szerokie doświadczenie w wykorzystaniu energii odnawialnej przedstawili przedstawiciele China Everbright International Limited, właściciele NOVAGO. 

Czwarta odsłona konferencji NOVAGO poświęcona energetycznemu wykorzystaniu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym dzięki bogatej merytoryce z pewnością pozwoliła znacznie poszerzyć horyzont branżowy uczestników.