Nowe kierunki China Everbright International


China Everbright International, akcjonariusz większościowy NOVAGO, jest na dobrej drodze, by wkrótce stać się największą pod względem mocy przerobowych firmą w branży waste-to-energy na świecie. Na tym jednak nie kończą się jej ambicje. Firma idzie z duchem czasu i aktywnie rozwija innowacyjne technologie związane z ochroną środowiska. Wśród najważniejszych projektów należy wymienić opracowane przez China Everbright International technologie witryfikacji plazmowej popiołów lotnych i produkcji węgla aktywnego oraz inteligentne kontenery do recyklingu.

Witryfikacja plazmowa popiołów lotnych

Popioły lotne powstałe w wyniku spalania odpadów to odpady niebezpieczne zawierające wiele dioksyn i metali ciężkich. Technologia witryfikacji plazmowej opracowana przez China Everbright International stanowi nowe rozwiązanie problemu ich zagospodarowania i unieszkodliwienia. Po dokonaniu witryfikacji plazmowej (zeszkleniu popiołów w wysokiej temperaturze przy wykorzystaniu plazmy) dioksyny zawarte w popiele lotnym zostają dokładnie rozłożone na małe, nietoksyczne i nieszkodliwe gazy, a metale ciężkie zostają unieruchomione w powstałym szkle bez możliwości ich wymywania. Szkło otrzymane w wyniku wytryfikacji plazmowej popiołu lotnego jest bezpiecznym materiałem, który można poddać odzyskowi i wykorzystać np. w postaci materiału termoizolacyjnego czy podłoża.


Produkcja węgla aktywnego w elektrowniach zasilanych biomasą

Węgiel aktywny to węglowy materiał adsorbujący otrzymywany w wyniku obróbki termicznej i chemicznej materiałów węglowych, takich jak np. zrębki drzewne, łupiny orzechów czy węgiel. Ma rozwiniętą porowatą strukturę i doskonałe właściwości adsorpcyjne. Jest szeroko stosowany w branżach ochrony środowiska, spożywczej, medycznej, przemyśle chemicznym itp. Elektrownie zasilane biomasą charakteryzują wysokie koszty operacyjne i względnie niskie przychody. Produkcja węgla aktywnego, na które istnieje duże zapotrzebowanie, pozwala tego typu instalacjom osiągnąć dodatkowe źródło przychodów. Liczne testy dowiodły wysoką skuteczność procesu produkcji węgla aktywnego opracowanej przez China Everbright International.

Inteligentne kontenery do recyklingu

Inteligentne kontenery do recyklingu zaprojektowane i opracowane przez China Everbright International stanowią odpowiedź na potrzebę upowszechnienia recyklingu odpadów. Inteligentne kontenery do recyklingu przyciągają uwagę i pozwalają na zaangażowanie szerokiego grona osób. Są wyposażone w ekrany dotykowe i obsługują różne formy logowania (np. za pomocą karty lub skanowania kodu QR). Działają w ten sposób, że po zalogowaniu użytkownicy wybierają na ekranie odpowiedni typ odpadu i wrzucają go do podajnika. Odpad jest ważony, a następnie wyliczana jest kwota pieniędzy należna użytkownikowi za jego dostarczenie. Uzyskane w ten sposób środki zostają przekazane na konto użytkownika, który może je następnie podjąć za pomocą wirtualnego portfela. Sposób działania inteligentnych kontenerów może oczywiście zostać dopasowany do konkretnych wymagań.

Wszystkich zainteresowanych technologią i sprzętem China Everbright International zapraszamy do kontaktu