Światowy Szczyt Przetwarzania Odpadów w Energię i Zasoby w Londynie


W dniach 23 i 24 maja 2018 r. Panowie Wang Tianyi, Dyrektor Generalny (CEO) China Everbright International oraz Prezes spółki NOVAGO, Pan Kenneth Huang, uczestniczyli w Światowym Szczycie Przetwarzania Odpadów w Energię i Zasoby w Londynie – jednym z najważniejszych światowych wydarzeń w branży waste-to-energy.

W czasie szczytu Pan Wang Tianyi wygłosił przemówienie programowe pod tytułem „Rola waste-to-energy na współczesnych rynkach międzynarodowych”. Podczas swojego wystąpienia Pan Wang omówił tendencje chińskiej polityki w zakresie ochrony środowiska oraz kwestię rozwoju rynku w Chinach. Pan Wang zwrócił uwagę na to, jak zastosowanie technologii pieców rusztowych oraz modelu partnerstwa publiczno-prywatnego doprowadziły do przekształcenia i szybkiego rozwoju branży gospodarowania odpadami w Chinach. Pan Wang opowiedział również o tym, jak spółka China Everbright International stworzyła swój model rozwoju w oparciu o filozofię wzorcowych praktyk biznesowych, innowacji technologicznych oraz zrównoważonego rozwoju.

Światowy Szczyt Przetwarzania Odpadów w Energię i Zasoby to coroczne wydarzenie odbywające się w Londynie od 2012 r. W branży waste-to-energy stanowi ono jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych platform komunikacyjnych wyższego szczebla. Na szczycie spotkali się urzędnicy z działów ochrony środowiska, liderzy wielkich międzynarodowych przedsiębiorstw ekologicznych i środowiskowych, instytucji finansowych, wyspecjalizowanych agencji oraz specjalistów technicznych z 40 państw i regionów z całego świata.