Everbright Greentech

Wielki  sukces Everbright Greentech


China Everbright Greentech, spółka zależna China Everbright International, ogłosiła dziś swoje śródroczne wyniki finansowe. Spółka osiągnęła ogromny sukces.

W porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku przychody China Everbright Greentech wzrosły o 54% do poziomu 3.152.907.000,00 HKD, zysk brutto wzrósł o 49% do 986.379.000,00 HKD, a EBITDA o 44% do 1.029065.000,00 HKD.

China Everbright Greentech działa przede wszystkim w Chinach i zajmuje się wykorzystywaniem biomasy, przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych oraz energetyką słoneczną i wiatrową.